ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

แผนที่

ที่ตั้ง

เลขที่ 36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 1581, 0 4461 2264

FAX ต่อ 123 (ธุรการ) ต่อ 121 (การเงิน)

e-mail : brr-tsc@hotmail.co.th

facebook : https://www.facebook.com/krubrr

เบอร์ติดต่อภายในสหกรณ์

โทร 044-611581 และ 044-612264 ต่อ

ฝ่ายงาน/ตำแหน่งเบอร์ภายในเบอร์มือถือ
ผู้จัดการ299081-7253987
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายบริหารทั่วไป
   – ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ
0
0
188
094-5276988
089-8456922
083-7281101
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
   – ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษและฝ่ายกฎหมาย
191
199
191
094-5276988
094-5276979
092-0629987
061-7646093
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายการเงิน
   – ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
   – ฝ่ายสวัสดิการ
120

192
131
086-8783324

062-7261275
085-4973277
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายหุ้น-หนี้ และสินเชื่อ
198094-5276988
ฝ่ายสินเชื่อ
– เขต 1 อำเภอลำปลายมาศ
– เขต 11 จังหวัด 1 และ อำเภอบ้านด่าน
– เขต 13 เมือง 13 และอำเภอชำนิ
– เขต 14 เมือง 14
111097-0616751
ฝ่ายสินเชื่อ
– เขต 2 อำเภอประโคนชัย
– เขต 9 อำเภอกระสัง
– เขต 12 อำเภอบ้านกรวด
112096-6516030
ฝ่ายสินเชื่อ
– เขต 3 อำเภอนางรอง
– เขต 6 อำเภอหนองกี่ อำเภอหนองหงส์ และอำเภอโนนสุวรรณ
– เขต 11 อำเภอห้วยราช
– เขต 12 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
113087-3497546
ฝ่ายสินเชื่อ
– เขต 4 อำเภอสตึก
– เขต 5 อำเภอพุทไธสง อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ และอำเภอนาโพธิ์
– เขต 8 อำเภอคูเมือง และอำเภอแคนดง
114062-6820338
ฝ่ายสินเชื่อ
– เขต 7 อำเภอละหานทราย อำเภอปะคำ และอำเภอโนนดินแดง
– เขต 9 อำเภอพลับพลาชัย
– เขต 10 จังหวัด 2 และเทศบาล
141094-5276988
บำนาญ189094-5276989
064-5729462
ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ188083-7281101
นิติกร405