สหกรณ์ออมทรัพย์เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สอ.ครูร้อยเอ็ด จำกัด สอ.สาธารณสุข จำกัด และ สอ.สาธารณสุขขอนแก่น จำกัด

ศึกษาดูงาน วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2566

Loading

Similar Posts