ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

แผนที่

ที่ตั้ง

เลขที่ 36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 0 4461 1581, 0 4461 2264

FAX ต่อ 123 (ธุรการ) ต่อ 121 (การเงิน)

e-mail : brr-tsc@hotmail.co.th

facebook : https://www.facebook.com/krubrr

เบอร์ติดต่อภายในสหกรณ์

โทร 044-611581 และ 044-612264 ต่อ

ฝ่ายงาน/ตำแหน่งเบอร์ภายในเบอร์มือถือ
ผู้จัดการ299081-7253987
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายบริหารทั่วไป
   – ฝ่ายผู้ช่วยอำนวยการและจัดเก็บ

0
188

089-8456922
083-7281101
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
   – ฝ่ายเร่งรัดหนี้สินลูกหนี้พิเศษและฝ่ายกฎหมาย

199
191

062-6909164
092-0629987
062-2715606
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายการเงิน
   – ฝ่ายบัญชีและพัสดุ
   – ฝ่ายสวัสดิการ

120
192
131

086-8783324
062-7261275
085-4973277
รองผู้จัดการ
   – ฝ่ายหุ้น-หนี้ และสินเชื่อ
198
ฝ่ายสินเชื่อ เขต 1
– อำเภอลำปลายมาศ , อำเภอชำนิ , เมือง 13 , เมือง 14114097-0616751
– จังหวัด 1 , อำเภอบ้านด่าน114097-0616751
– จังหวัด 2 , เทศบาล . กศน.141097-0616751
ฝ่ายสินเชื่อ เขต 2
– อำเภอประโคนชัย , อำเภอพลับพลาชัย , อำเภอห้วยราช113096-6516030
– อำเภอบ้านกรวด , อำเภอกระสัง113096-6516030
ฝ่ายสินเชื่อ เขต 3
– อำเภอนางรอง , อำเภอหนองกี่ , อำเภอหนองหงส์ , อำเภอโนนสุวรรณ112087-3497546
– อำเภอละหานทราย , อำเภอปะคำ , อำเภอโนนดินแดง , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ112087-3497546
ฝ่ายสินเชื่อ เขต 4
– อำเภอพุทไธสง , อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ , อำเภอนาโพธิ์111062-6820338
– อำเภอสตึก , อำเภอคูเมือง , อำเภอแคนดง , พนักงานราชการ111062-6820338
บำนาญ189094-5276989
064-5729463
ฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค. และ สส.ชสอ.)188083-7281101
สมาคมฯ (สสค.บร.)044-110011
นิติกร403

Loading