โครงการพัฒนาทักษาวิชาชีพและทักษะอาชีพเสริม

โครงการพัฒนาทักษาวิชาชีพและทักษะอาชีพเสริม หัวข้อ การจัดทำข้อตกลง PA และการายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง PA เพื่อประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู

ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Loading

Similar Posts