โครงการอบรมหลักสูตรสหกรณ์กับการวางแผนทางการเงินและคนสำราญงานสำเร็จ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสหกรณ์กับการวางแผนทางการเงินและคนสำราญงานสำเร็จ

ระหว่างวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมวิลล่าเดอพันตา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

Loading

Similar Posts