|

มอบเงินสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันครู) 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด มอบเงินสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิต (วันครู) ให้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต และสังกัดหน่วยงานต่างๆ

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สมาชิกจำนวนเงิน
สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 12,046,000 บาท
สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 22,925,000 บาท
สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 32,939,000 บาท
สมาชิก สพป.บุรีรัมย์ เขต 42,142,000 บาท
สมาชิก สพม.บุรีรัมย์ / กศน. / ครูเอกชน1,048,000 บาท
สมาชิกหน่วยงานเทศบาล / สำนักงานพระพุทธฯ / สำนักงานวัฒนธรรม164,000 บาท
สมาชิกสังกัดอุดมศึกษา / อาชีวะศึกษา386,000 บาท
สมาชิกที่ย้ายไปรับราชการที่ต่างจังหวัด468,000 บาท
สมาชิกข้าราชการบำนาญ7,153,000 บาท
รวมทั้งหมด19,271,000 บาท

Loading

Similar Posts