หนังสือแจ้งความประสงค์โครงการสวัสดิการ ก.ส.ส.2 (สมาชิกสมทบ)

สมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์ทำสวัสดิการ ก.ส.ส.2 (แบบเดิ…

ภาพคณะกรรมการรดน้ำดำหัวท่านประธานประเสริฐ บุญเรือง และท่านที่ปรึกษาณรงค์ แผ้วพลสง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

ภาพคณะกรรมการรดน้ำดำหัวท่านประธานประเสริฐ บุญเรือง และท่านที่ปรึกษาณรงค์ แผ้วพลสง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2565

สมาคม สส.ชสอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์

สมาคม สส.ชสอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์

ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2

ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการสมัครใช้บริการขอหักบัญชีเงินฝากผ่านธนาคารอัตโนมัติ