ต้อนรับคณะจากสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ครูไทย และ คณะจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์

ต้อนรับคณะจากสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ครูไทย และ คณะจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์

Loading

การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ณ.ห้องประชุมนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

การประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคคลากรทางการศึกษา ณ.ห้องประชุมนางรอง สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

Loading

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ

Loading

โครงการพัฒนาทักษาวิชาชีพและทักษะอาชีพเสริม

โครงการพัฒนาทักษาวิชาชีพและทักษะอาชีพเสริม

โครงการพัฒนาทักษาวิชาชีพและทักษะอาชีพเสริม หัวข้อ การจั…

Loading

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Loading

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ศึกษาดูงาน สอ.ครูสตูล สอ.ครูตรัง และสอ.ครูกระบี่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ศึกษาดูงาน สอ.ครูสตูล สอ.ครูตรัง และสอ.ครูกระบี่ ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Loading

การอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567

การอบรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด วันที่ 27 – 28 เมษายน 2567

Loading

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

Loading