รับสมัครสมาชิก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (สสค.บร.)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565
สส.สท.รอบ11
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สพป.บร เขต 3_๒๓๐๑๒๖_28
มอบเงินวันครู-2566
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
จ่ายปันผล65
แจ้งชำระเงินคงสภาพ2566
ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
รับสมัครสมาชิก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (สสค.บร.)
สส.ชสอ.เยี่ยมชม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565
Untitled-2
สส.สท.รอบ11
วันสหกรณ์แห่งชาติ2566
ต้อนรับ-สอ.ครูสระแก้ว
LINE_ALBUM_ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย สพป.บร เขต 3_๒๓๐๑๒๖_28
มอบเงินผู้สูงอายุ
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ2566
มอบเงินวันครู-2566
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 2565
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
จ่ายปันผล65
แจ้งชำระเงินคงสภาพ2566
ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565
รับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 72566
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
previous arrow
next arrow
Shadow

สารจากประธานกรรมการ

ตลอดระยะเวลา 100 กว่าปีที่มีการก่อตั้งสหกรณ์ในประเทศไทย สหกรณ์เป็นที่สนใจและยอมรับของประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจจนทำให้จำนวนสหกรณ์ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน ผลกำไร ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การประมง สหกรณ์บริการ สหกรณ์นิคม และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีสมาชิกกว่า 11 ล้านคน สหกรณ์ในประเทศไทย จึงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศต่อประชาชนทุกกลุ่มสาขาอาชีพ ทั้งในเมืองและชนบท สหกรณ์จึงเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น …

นายประเสริฐ บุญเรือง
ประธานกรรมการ

ดอกเบี้ย
เงินให้กู้ทุกประเภท
อัตราร้อยละ 5.95 ต่อปี
ดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
อัตราร้อยละ 2.20 ต่อปี
ดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
อัตราร้อยละ 2.95 ต่อปี
ดอกเบี้ย
เงินฝากประจำ
อัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี

ประกาศ
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
วารสาร

No post found

No post found

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

No post found


ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์2566
(ต.ค.65-ก.ย.66)
2565
(ต.ค.64-ก.ย.65)
2564
(ต.ค.63-ก.ย.64)
2563
(ต.ค.62-ก.ย.63)
2562
(ต.ค.61-ก.ย.62)
2561
(ต.ค.60-ก.ย.61)

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ณ-วันที่-31-ตุลาคม-2565

Image 1 of 5

1-รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน-ณ-วันที่-31-ตุลาคม-2564

Image 1 of 12ระบบบริการสมาชิกออนไลน์หมายเลขบัญชีธนาคาร

หมายเหตุ

สมาชิกที่โอนเงินแล้ว 

กรุณาติดต่อการเงิน 

เพื่อแจ้งจุดประสงค์ในการโอนเงินว่า ต้องการฝากเงิน ชำระหนี้ ซื้อหุ้น หรือทำรายการอื่นๆ

โดยแจ้งได้ทาง โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ ทางอีเมล ดังนี้

เบอร์โทรศัพท์ : 044-611581 , 044-612264 , 044-620038 ต่อ 120 (การเงิน)
เบอร์โทรศัพท์มือถื : 086-878-3324
Fax : 044-611581 ต่อ 121
อีเมล : brr-tsc@hotmail.co.th


สาระน่ารู้

ข่าวการศึกษา


กระทรวงเกษตรฯ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
สหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
สพป.บร.เขต 1
สพป.บร.เขต 2
สพป.บร.เขต 3
สพป.บร.เขต 4
สพม.32

Loading