แจ้งชำระเงินคงสภาพ2566
ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565
ช่องทางการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน
รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งกรรมการประจำเขต
การสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564-2565 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สสค.บร.

4 สิงหาคม 2565 by krubrr

การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (สสค.บร.)
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

1 สิงหาคม 2565 by krubrr

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
พิธีเปิด สสค.บร.

27 กรกฎาคม 2565 by krubrr

พิธีเปิดสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด (สสค.บร.)
สอ.ครูพิษณุโลก

22 กรกฎาคม 2565 by krubrr

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา

20 กรกฎาคม 2565 by krubrr

ประกาศคณะอนุกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
กสส 2
กสค
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

29 มิถุนายน 2565 by krubrr

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์
Image is not available

ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 กำหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสำหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทได้ไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงออกประกาศการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ได้ดังต่อไปนี้

sl_1
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
แจ้งชำระเงินคงสภาพ2566
ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2565
รับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 72566
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
ช่องทางการจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565
การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงาน
รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตำแหน่งกรรมการประจำเขต
รับสมัครสมาชิก สส.สท. รอบที่ 6/2566
การสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จำกัด
การประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564-2565 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศ  เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ
รับสมัครสมาชิก สส.สท. 5/2566
การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก สสค.บร.
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
พิธีเปิด สสค.บร.
สอ.ครูพิษณุโลก
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
กสส 2
กสค
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
sl_1
พิธีมอบเงินสวัสดิการสมาชิกเกษียณ2565
previous arrow
next arrow
Shadow

สารจากผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจ...

ระบบบริการสมาชิกออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้
สมัครใช้บริการ